Sale!

สินค้ายอดนิยม! กระทะย่างเกาหลี กระทะทองเหลือง หมูกระทะ บาร์บีคิว ทำด้วยทองเหลืองแท้ ขนาด 28ซม.

฿1,960.00 ฿1,630.00

กระทะย่างเกาหลี กระทะทองเหลือง หมูกระทะ บาร์บีคิว ทำด้วยทองเหลืองแท้ ขนาด 28ซม.
เป็นกระทะที่ทำด้วยทองเหลืองแท้ สินค้าเกรดส่งออก คุณภาพสินค้าอยู่ในระดับเดียวกับสินค้าที่ส่งออกไปยังร้านอาหารชั้นนำในต่างประเทศ
คุณสมบัติ
พื้นที่ย่างใหญ่ สูงและโค้งนูน ปิ้งย่างชิ้นหมู เนื้อสัตว์ได้มาก มีการออกแบบพิเศษ สำหรับร่องบนพื้นที่ย่างหมูรอบทิศทาง นอกจากจะช่วยกันลื่นเวลาย่างหมูแล้ว ยังช่วยป้องกันไม่ให้ติดกระทะเวลาย่าง ช่วยให้กินง่าย และปลอดภัยต่อสุขภาพ ช่องน้ำซุป ลึก และกว้าง สามารถจุน้ำซุปได้เยอะเกินครึ่งลิตร พื้นที่กระทะด้านล่าง (ก้นกระทะ) เรียบเสมอกัน หูกระทะ เรียบ ไม่มีปลายแหลมคม ปลอดภัย เวลายก หรือล้าง

Description

กระทะย่างเกาหลี กระทะทองเหลือง หมูกระทะ บาร์บีคิว ทำด้วยทองเหลืองแท้ ขนาด 28ซม.

รายละเอียดสินค้า กระทะย่างเกาหลี กระทะทองเหลือง หมูกระทะ บาร์บีคิว ทำด้วยทองเหลืองแท้ ขนาด 28ซม.

  • ทำด้วยทองเหลืองแท้
  • พื้นที่ปิ้งย่างใหญ่
  • ปลอดภัยต่อสุขภาพ

กระทะย่างเกาหลี กระทะทองเหลือง หมูกระทะ บาร์บีคิว ทำด้วยทองเหลืองแท้ ขนาด 28ซม.

เป็นกระทะที่ทำด้วยทองเหลืองแท้ สินค้าเกรดส่งออก คุณภาพสินค้าอยู่ในระดับเดียวกับสินค้าที่ส่งออกไปยังร้านอาหารชั้นนำในต่างประเทศ
คุณสมบัติ
พื้นที่ย่างใหญ่ สูงและโค้งนูน ปิ้งย่างชิ้นหมู เนื้อสัตว์ได้มาก มีการออกแบบพิเศษ สำหรับร่องบนพื้นที่ย่างหมูรอบทิศทาง นอกจากจะช่วยกันลื่นเวลาย่างหมูแล้ว ยังช่วยป้องกันไม่ให้ติดกระทะเวลาย่าง ช่วยให้กินง่าย และปลอดภัยต่อสุขภาพ ช่องน้ำซุป ลึก และกว้าง สามารถจุน้ำซุปได้เยอะเกินครึ่งลิตร พื้นที่กระทะด้านล่าง (ก้นกระทะ) เรียบเสมอกัน หูกระทะ เรียบ ไม่มีปลายแหลมคม ปลอดภัย เวลายก หรือล้าง

กระทะย่างเกาหลี กระทะทองเหลือง หมูกระทะ บาร์บีคิว ทำด้วยทองเหลืองแท้ ขนาด 28ซม.
กระทะย่างเกาหลี กระทะทองเหลือง หมูกระทะ บาร์บีคิว ทำด้วยทองเหลืองแท้ ขนาด 28ซม.
กระทะย่างเกาหลี กระทะทองเหลือง หมูกระทะ บาร์บีคิว ทำด้วยทองเหลืองแท้ ขนาด 28ซม.
กระทะย่างเกาหลี กระทะทองเหลือง หมูกระทะ บาร์บีคิว ทำด้วยทองเหลืองแท้ ขนาด 28ซม.
กระทะย่างเกาหลี กระทะทองเหลือง หมูกระทะ บาร์บีคิว ทำด้วยทองเหลืองแท้ ขนาด 28ซม.
กระทะย่างเกาหลี กระทะทองเหลือง หมูกระทะ บาร์บีคิว ทำด้วยทองเหลืองแท้ ขนาด 28ซม.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “สินค้ายอดนิยม! กระทะย่างเกาหลี กระทะทองเหลือง หมูกระทะ บาร์บีคิว ทำด้วยทองเหลืองแท้ ขนาด 28ซม.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *